สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล

Office of the Secretariat of Committee on Jurisdiction of Courts

image

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดฯ

กรณีที่ 366 ฟ้องมหาวิทยาลัยและคณบดีว่าได้สั่งซื้อของหลายครั้งจากโจทก์ เพื่อนำไปใช้ในงานวิจัยและงานภายในคณะ แต่เพิกเฉยไม่ชำระเงินค่าสินค้า คดีนี้อยู่ในอำนาจศาลใด