สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล

Office of the Secretariat of Committee on Jurisdiction of Courts

image

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดฯ

กรณีที่ 294 คดีนี้ อัยการศาลมณฑลทหารบกที่ 14 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องจำเลยทั้งสองซึ่งเป็นทหารกองประจำการร่วมกันกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาต่อผู้เสียหายทั้งสามซึ่งเป็นพลเรือน คดีนี้อยู่ในอำนาจศาลใด