สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล

Office of the Secretariat of Committee on Jurisdiction of Courts

image

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดฯ

กรณีที่ 292 ผู้ฟ้องคดีเป็นเอกชน ยื่นฟ้องหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กรณีก่อสร้างถนนคอนกรีตรุกล้ำที่ดินของผู้ฟ้องคดี (สายปากน้ำปราณ-เขากะโหลก) คดีนี้อยู่ในอำนาจศาลใด