สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล

Office of the Secretariat of Committee on Jurisdiction of Courts

เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าวสารและกิจกรรม
image

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดฯ

เลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลมอบหมายผู้แทนเข้าแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 21 ปีศาลปกครอง

image เอกสารแนบ